ทัวร์ดูไบ BEAUTIFUL DUBAI AUDHABBI 4วัน 3คืน

ดูไบ-อาบูดาบี-GRAND MOSQUE-Heritage Village-ขึ้นตึก Burj Khalifa -Dubai Mall-น้ำพุเต้นระบบ - GOLD&SPICE SOUK-JUMEIRAH BEACH-บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB-นั่งรถ Monorail-THE PLAM-ทัวร์ทะเลทราย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง