ทัวร์ภูฏาน ภูฏาน 5วัน 4คืน

ภูฏาน 5 วัน - พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง โชว์ระบำภูฏาน พาโรซอง ตาชิโชซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง