ทัวร์อินเดีย ราชาสถาน ดินแดงมหาราชา ดินแดนฟ้าจดทราย 8วัน 5คืน

จัยปูร์ เมืองสีชมพู - มันดาวา ภาพเขียนสี - บีคาเนอร์จัย ชมป้อมสีแดงและป้อมจูนนาการ์ - แซลเมียร์ นครสีทอง - จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า - รานัคปูร์ ชมวัดเชนหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของอินเดีย - อุไดปูร์ - พุชการ์ เมืองเกิดของพระพรหม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง