ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาฯ ระธาตุอินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน
ให้ท่านได้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเต็มอิ่ม
แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง