ทัวร์เรือสําราญ SuperStar Gemini 4 วัน 3 คืน

ล่องเรือออกสู่น่านน้ำสากล ปีนัง ร่วมกิจกรรมที่ทางเรือได้จัดไว้ให้
ชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Stardust Lounge

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง