แพ็คเกจ แอ่วน่าน แอ่วไหน ไปแอ่วน่าน

 วัดมิ่งเมือง – ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน – วัดศรีมงคล – อ.ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟไทลื้อ – ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน – จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – สักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – เช็คอินแลนด์มาร์คดัง @วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” – ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee

แพ็คเกจ แอ่วน่าน แอ่วไหน ไปแอ่วน่าน

รหัส 010-0037
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
เดินทางมาเอง
ราคาเริ่มต้น
3,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
42 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินน่าน - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน – Swensen’s @กาดน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน - เข้าสู่ที่พัก ( ตัวเมืองน่าน )

….. น. : ลูกค้าเดินทางถึง สนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว

นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางไปร้าน Swensen’s @กาดน่าน สาขาเดียวเลยก็ว่าได้ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยการตกแต่งร้าน สไตล์บ้านไทลื้อ ตามแบบฉบับของชาวน่านแท้ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน

เย็น : อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่นี่ เปิดแค่ 3 วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก ขอแนะนำ คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน้ำเงี้ยว

วันที่ 2 วัดศรีมงคล - อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน -จุดชมวิว1715 – ถนนหมายเลข 3 - บ่อเกลือสินเธาว์ – เข้าสู่ที่พักที่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดศรีมงคล” (ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  เดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา  ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นำท่านแวะถ่ายรูป “ถนนหมายเลข 3 Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดน่าน คือ “โค้งเลข 3” อยู่บนทางหลวงสายสันติสุข – บ่อเกลือ

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน้ำเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำน้ำเกลือมาต้มให้เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า “เกลือภูเขา” ซึ่งชาวบ้านจะนำมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนำมาขัดผิวและทำอาหารได้อย่างปลอดภัย

เย็น : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 สักการะขอพรพระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – เช็คอินแลนด์มาร์คดัง @วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee- ซื้อของฝาก - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สำคัญคือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางไป  วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ “กระซิบรักบันลือโลก” ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค ร้านตกแต่งสวยงาม

แถมบรรยากาศดีอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่านโดยเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูกบนดอยสวนยาหลวง  ทางร้านมีจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซอง  จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่าน แวะซื้อของฝาก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย     ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินน่าน

………..น. : เดินทางสู่ สนามบิน……………. โดยสายการบิน ……………. เที่ยวบิน……….

………. น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • คนขับ และ รถตู้ปรับอากาศ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก2คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าอาหารมื้อต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgradeห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

** ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้วดังนี้

ลูกค้าได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Sinovac / MODERNA / Sinopharm / Pfizer ครบ 2 เข็ม

หรือได้รับวัคซีนชนิด Johnson & Johnson / AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน

หรือได้รับวัคซีนตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์ระบาด ปี 2564 ของประเทศไทย **

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน

ประเภทห้อง จำนวน ราคา ค่าพักเดี่ยว
Standard Room 2-3 ท่าน 6,900 1,500
Standard Room 4-5 ท่าน 5,900 1,500
Standard Room 6-7 ท่าน 4,900 1,500
Standard Room 8–9 ท่าน 3,900 1,500

**แพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่มีค่าใช้จ่าย **

จำนวนการเข้าชม 42 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • เดินทางมาเอง
 • พ.ย.64 - ม.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
 • 17 ครั้ง
เริ่มต้น 2,890 บาท
รหัส 030-0163
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 2,890 บาท
 • Air Asia (FD)
 • ก.พ.64 - มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 249 ครั้ง
เริ่มต้น 7,999 บาท
 • Thai Smile Airways (WE)
 • ก.พ.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 234 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส 007-0156
3 วัน 2 คืน
Thai Smile Airways (WE)
เริ่มต้น 8,999 บาท
 • Nok Air (DD)
 • พ.ค.64 - ต.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 119 ครั้ง
เริ่มต้น 8,999 บาท
รหัส 007-0262
3 วัน 2 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 8,999 บาท
ชื่นชอบ